Din overskrift

R.I.P : Evning Suprise
Du kom inn i vårt liv uten at vi ante du skulle komme,men livet ble for strabasiøst for deg. Etter 2 døgn forlot du oss.Savne deg lille venn vil vi alltid gjøre.


R.I.P Mina vi savner deg 


R.I.P Fasette