DANSK SVENSK GÅRDSHUND

WOLF RIDGES AMBER DORADATTER

NORDBRENNAS JADA ITTE NO SVADA

MILLEBOS KANUTTEN

GÅRDBANDITTEN X RIMER PÅ HEX

WOLF RIDGES GROMME MORFAR

Presentasjon av våre hunder !!